Beskrivelse

TEKNISK BESKRIVELSE:

Lokalene som for tiden er ledig:


- Kontorer: 570 kvm leieareal


- Lager, Produksjon, Showrom:

  450 kvm leieareal. Det er innkjøringsport

  direkte fra bakkeplan.

  Lokalene er velegnet til; lager/showrom/

  produksjon/verksted med tilgang fra

  kontorlokalene.


Klikk for å se tegninger.


Bygget er oppført i 1984 med betongelementer. Er godt vedlikeholdt og løpende modernisert. Sommeren 2017 er bygget malt utvendi.


Miljøvennlig oppvarming tilknyttet Oslo kommune sin fjernvarme.


Leie-arealene er tilknyttet store utearealer for tilkjøring til laste ramper og oppstilling av transportenheter samt utelagring. Det er adkomst rundt bygget.


I henhold til FG-veiledning for kontroll av automatiske slokkeranlegg er anleggsvurderingen satt til: 10 som er høyeste score.


Fundament av betong på grusmasser. Bygningen er oppført i prefabrikkerte betongkonstruksjoner med dekke og yttertak av siporex takelementer med isolering.

Rosenholmveien 20 AS:

Postadresse: Holmlia Senter vei 1B, 1255 Oslo

Tel: +47 920 63 543

E-mail: jev@tresseiendom.no